Икономически университет - Варна

Издаване на сертификат от олимпиада

Обща информация
Обща информация
Условия за записване на олимпиада
Избор на секция
Избор на секция
Избор на дата
Лични данни
Лични данни
Въвеждане на лични данни, нужни за кандидатстване
Потвърждаване
Потвърждаване
Преглед и потвърждаване на въведените данни

Съгласно „Правилника за прием на студенти за учебната 2023/2024 г.“ учениците, заели призови места в състезанието, се освобождават от заплащането на: (1) две семестриални такси за класираните на първо място; (2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място. При участие в кандидатстудентски прием 2024 г., признаването на резултата за оценка при кандидатстване за прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна се извършва, както следва:

  1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00);
  2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25);
  3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50);
  4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75);
  5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00).

Лауреатите се приемат в Икономически университет – Варна в избрана от тях специалност държавна поръчка редовно обучение.

Учениците, постигнали резултат под 50% получават сертификат за участие. Полученият сертификат не носи гореспоменатите привилегии.

Условията за участие и регламентите в отделните секции, можете да видите тук.