Икономически университет - Варна

Издаване на сертификат от олимпиада

Обща информация
Обща информация
Условия за записване на олимпиада
Избор на секция
Избор на секция
Избор на дата
Лични данни
Лични данни
Въвеждане на лични данни, нужни за кандидатстване
Потвърждаване
Потвърждаване
Преглед и потвърждаване на въведените данни

Заелите призови места в олимпиадата, при записване в Икономически университет – Варна (обучение субсидирано от държавата) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в КСП' 2024 като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в Икономически университет – Варна по утвърдена скала, както следва:

  1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00);
  2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25);
  3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50);
  4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75);
  5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00).

Учениците, постигнали резултат под 50% получават сертификат за участие. Полученият сертификат не носи гореспоменатите привилегии.

Условията за участие и регламентите в отделните секции, можете да видите тук.