Икономически университет - Варна

Записване за изпит

Обща информация
Обща информация
Условия за записване на изпит
Избор на изпит
Избор на изпит
Избор на дата
Лични данни
Лични данни
Въвеждане на лични данни, нужни за кандидатстване
Потвърждаване
Потвърждаване
Преглед и потвърждаване на въведените данни

ВАЖНО! Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит за кандидатстване за обучение в Икономически университет – Варна

Всеки кандидат-студент има право да се яви неограничен брой пъти на електронен кандидатстудентски изпит по избор:

Времето за решаване на кандидатстудентските изпитни тестове е 120 минути. Всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности в Икономически университет – Варна.

Първоначалната такса за всеки един вид изпит е 50 лв., а за всяко следващо явяване на същия изпит таксата е 30 лв.

Резултатите от теста се отпечатват по желание върху уникален сертификат, който е валиден при кандидатстване в ИУ-Варна или други висши училища в Р. България. За издаване на уникален сертификат с резултата се заплаща такса от 10 лв.

Горепосочените условия за явяване на кандидатстуденски изпит са валидни при кандидатстване за Колеж по туризъм към ИУ-Варна. Кандидатстудентските изпити на Колежа по туризъм са под формата на електронни тестове по: Английски, Френски, Немски и Руски език, включващи по 60 въпроса, с обща продължителност 90 минути.