Икономически университет - Варна

Записване за изпит
Обща информация
Условия за записване на изпит
Избор на изпит
Избор на дата
Лични данни
Въвеждане на лични данни, нужни за кандидатстване
Потвърждаване
Преглед и потвърждаване на въведените данни

Всеки кандидат-студент има право да се яви неограничен брой пъти на електронен кандидатстудентски изпит по избор:

  • "Математика", включващ 40 тестови въпроса.
    За изпита по математика е разрешено ползването на електронен калкулатор и справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от ИУ-Варна, или други справочници, одобрени от МОН.;
  • "География на България", включващ 80 тестови въпроса;
  • "Български език и литература", включващ 80 тестови въпроса;
  • "Икономика", включващ 80 тестови въпроса;

Времето за решаване на кандидатстудентските изпитни тестове е 120 минути.

Всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности в Икономически университет – Варна.

Електронните тестове се провеждат в специализираните зали на Тестовия център на Икономически университет – Варна.

Първоначалната такса за всеки един вид изпит е 50 лв., а за всяко следващо явяване на същия изпит таксата е 30 лв.

Резултатите от теста се отпечатват по желание върху уникален сертификат, който е валиден при кандидатстване в Икономически университет - Варна или други висши училища в Р. България. За издаване на уникален сертификат с резултата се заплаща такса от 10 лв. след приключване на изпита.

При успешна регистрация, кандидатите получават на електронната си поща съобщение с подробна информация за предстоящия тест, таксите и начините за плащане.

Горепосочените условия за явяване на кандидатстуденски изпит са валидни при кандидатстване за Колеж по туризъм към ИУ-Варна. Кандидатстудентските изпити на Колежа по туризъм са под формата на електронни тестове по: Английски, Френски, Немски и Руски език, включващи по 60 въпроса, с обща продължителност 90 минути.