Икономически университет - Варна

Записване за изпит

Обща информация
Обща информация
Условия за записване на изпит
Избор на изпит
Избор на изпит
Избор на дата
Лични данни
Лични данни
Въвеждане на лични данни, нужни за кандидатстване
Потвърждаване
Потвърждаване
Преглед и потвърждаване на въведените данни

ВАЖНО! Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит за кандидатстване за обучение в Икономически университет – Варна

През делничните дни се провеждат онлайн кандидатстудентски изпити, а в събота присъствени на място в сградата на Икономически универнистет - Варна (Тестов център, ет. 0, зала 58).

Всеки кандидат-студент има право да се яви неограничен брой пъти на електронен кандидатстудентски изпит по избор:

Времето за решаване на кандидатстудентските изпитни тестове е 120 минути. Всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности в Икономически университет – Варна.

НОВО! За полагане на кандидатстудентски изпит се заплаща такса от 70 лв., включително за всяко следващо явяване (влиза в сила от 04.11.2022 г. съгласно заповед на Ректора на ИУ-Варна №РД10-158/04.11.2022).

Резултатите от теста се отпечатват по желание върху уникален сертификат, който е валиден при кандидатстване в ИУ-Варна или други висши училища в Р. България. За издаване на уникален сертификат с резултата се заплаща такса от 10 лв.

Икономически университет - Варна запазва правото си за промяна на таксите и условията за провеждане на кандидатстудентски изпити. Всяка промяна ще бъде обозначена с датата на влизане в сила, съгласно решение на академичен съвет и/или заповед на ректора на ИУ-Варна.

Горепосочените условия за явяване на кандидатстуденски изпит са валидни при кандидатстване за Колеж по туризъм към ИУ-Варна. Кандидатстудентските изпити на Колежа по туризъм са под формата на електронни тестове по: Английски, Френски, Немски и Руски език, включващи 60 въпроса, с обща продължителност 90 минути.

Кандидатстващите за специалности с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт""Международен бизнес", "Счетоводство", "Морски бизнес и международна търговия", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език. Сертификатите, издадени при явяване на електронни тестове по английски или руски език към ИУ-Варна, са валидни придружаващи документи, доказващи езикови компетентности при кандидатстване за специалности с преподаване на чужд език в Икономически университет - Варна.