Икономически университет - Варна

Общи условия

Декларация за електронни изпити – Общи условия

1. Доброволно предоставям и давам съгласието си Икономически университет - Варна да обработва и съхранява моите лични данни за целите на провеждане на кандидатстудентски прием.

2. Запознат съм с Правилника за приемане на студенти в Икономически университет – Варна.

3. Гарантирам верността на посочените при регистрацията ми лични данни и заявявам, че ще уведомя ИУ-Варна писмено при промяна им.

4. Съгласен съм с условията за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит за кандидатстване за обучение в Икономически университет – Варна.


Декларация при кандидатстване ранен прием – Общи условия

1. Доброволно предоставям и давам съгласието си Икономически университет - Варна да обработва и съхранява моите лични данни за целите на провеждане на кандидатстудентски прием и класиране.

2. Запознат съм с Правилника за приемане на студенти в Икономически университет – Варна.

3. Редът на специалностите съм подредил собственоръчно, в съответствие с моите желания и поемам всички последици за допуснати от мен технически грешки.

4. Гарантирам верността на посочените в настоящата състезателна карта данни и заявявам, че ще уведомя ИУ-Варна писмено при промяна на личните ми данни.

5. Уведомен съм, че съгласно приетите срокове за прием на студенти в Икономически университет – Варна e необходимо да подам дипломата си за средно образование в срок.

 


Декларация при кандидатстване на основен прием – Общи условия

1. Доброволно предоставям и давам съгласието си Икономически университет - Варна да обработва и съхранява моите лични данни за целите на провеждане на кандидатстудентски прием и класиране.

2. Запознат съм с Правилника за приемане на студенти в Икономически университет – Варна.

3. Редът на специалностите съм подредил собственоръчно, в съответствие с моите желания и поемам всички последици за допуснати от мен технически грешки.

4. Гарантирам верността на посочените в настоящата състезателна карта данни и заявявам, че ще уведомя ИУ-Варна писмено при промяна на личните ми данни.