Икономически университет - Варна

Специалност "Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес"

ОКС

Професионален бакалавър

Професионално направление

3.9. Туризъм

Форма на обучение

Редовно обучение

Вид такса

Платен прием

Държавна поръчка

Финансиране
Име на специалност Форма на обучение Вид
Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес Редовно обучение Платен прием
Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес Редовно обучение Държавна поръчка
Специалност "Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес"
Редовно обучение Платен прием
Специалност "Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес"
Редовно обучение Държавна поръчка

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в направления в индустрията на туризма като туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристическо информационно обслужване, и в индустрията на развлеченията и свободното време - спортно-развлекателни и културни дейности, специализирани занимания с деца и младежи, забавления и занимания по интереси в туристически комплекси и ваканционни селища, в тематични паркове, клубове, читалища, игрални зали и творчески сектор.

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 •     Индустрия на развлеченията и свободното време
 •     Мениджмънт и маркетинг на събитията
 •     Пътнически агенции и транспорт в туризма
 •     Технология на обслужване в пътническите агенции и транспорта
 •     Екскурзоводство
 •     Предприемачество в туризма и развлекателната индустрия
 •     Първи чужд език – специализиран в туризма и развлекателния бизнес
 •     Втори чужд език – специализиран в туризма и развлекателния бизнес
 •     Дигитални технологии в туризма и развлекателната индустрия
 •     Творчески сектор и развлекателен бизнес
 •     Мениджмънт на развлекателните паркове и спортни клубове

   

     ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 •    Учебна практика в базов обект /развлекателен бизнес/
 •     Учебна практика в базов обект /пътническа агенция/
 •     Грижа за клиента

      Реализация след завършване на специалността:

 •    туристически фирми, обекти и комплекси,
 •    паркове, клубове, читалища, арт-клубове и други центрове за свободно време и развлечения,
 •    търговски и транспортни центрове и ръководни позиции на средно и низово равнище като офис-мениджър в туристически агенции и туроператори, 
 •    представител на транспортни фирми и туроператори, екскурзовод/-аниматор/ и водач на туристически групи,
 •     мениджър на бюро за информация и туристически услуги,
 •     мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център, в игрови зали и тематични и увеселителни паркове,
 •     мениджър в творчески сектор и звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности, култура и спорт,
 •     организатор на конгресно-конферентни, на свободното време в атракционни обекти и хотелски комплекси,
 •     организатор на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други специални събития, 
 •     офис мениджър и агент по продажбите в туристически агенции и представителства на туроператори,
 •     мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи и др., в агенции за събития и за продажби на недвижима собственост.

      Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 •  "Св.св.Константин и Елена" Холдинг
 •  Парти център "Вега"
 •  Регионален исторически музей Варна

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на туристическите агенции и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

 

Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Информатика 1 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Специализирани видове туризъм
 • Предприемачество в туризма и развлекателната индустрия
2 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предприятие 3 5 Изпит 150 105 45
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 3 Текуща оценка 90 45 45
Първи чужд език - Английски 1 5 Текуща оценка 150 90 60
Странознание 1 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 5 Изпит 150 105 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Първи чужд език - Английски 2 5 Текуща оценка 150 105 45
Индустрия на развлеченията и свободното време 2 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
2 9 Текуща оценка 270 180 90
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 3 Изпит 90 60 30
Първи чужд език - Английски 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Социална психология в туризма
 • Мениджмънт на развлекателни паркове и спортни клубове
 • Творчески сектор и развлекателен бизнес
3 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
3 5 Текуща оценка 150 60 90
Интеркултурна комуникация 4 3 Изпит 90 45 45
Първи чужд език - Английски 4 3 Текуща оценка 90 45 45
Дигитални технологии в туризма и развлекателната индустрия 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
4 5 Изпит 150 60 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Анимация в туризма
 • Хазартен туризъм
 • Екологичен мениджмънт в туристическия и развлекателен бизнес
4 4 Изпит 120 90 30
Мениджмънт и маркетинг на събитията 5 5 Изпит 150 105 45
Първи чужд език - Английски 5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
5 5 Текуща оценка 150 90 60
Първи чужд език - Английски 6 6 Текуща оценка 180 150 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
6 9 Текуща оценка 270 210 60
Общо за Специални 106 3180 1995 1185
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 3 2 Текуща оценка 60 30 30
Учебна практика в обект от развлекателния бизнес 3 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 4 4 Текуща оценка 120 90 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 5 2 Текуща оценка 60 30 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 5 2 Текуща оценка 60 30 30
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 60 45 15
Учебна практика в пътническа агенция 6 3 Изпит 90 60 30
Общо за Практически 24 720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5640 3840 1800


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Френски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 0 60