Общи условия

1. Запознат(а) съм с Правилника за приемане на студенти в Икономически университет - Варна през учебната 2018/2019 година.

2. Редът на специалностите и шифрите съм попълнил(а) лично, в съответствие с моите желания и поемам всички последици за допуснати от мен технически грешки.

3. На основание чл.4, ал.1, т.1 и т.3, във връзка с чл.2, ал.2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни - съгласен съм доброволно да предоставя личните си данни и същите да бъдат обработени за целите на КСП 2018 в ИУ-Варна.

При проблем, сигнализирайте на p.d.dimitrov@ue-varna.bg